M2014-01 M/V Syltin (AG) pohjakosketus Rauman syväväylällä 11.10.2014

14.10.2014

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkinnasta annetun lain (525/2011) perusteella käynnistää turvallisuustutkinnan M/V Syltin (AG) pohjakosketuksesta Rauman syväväylällä 11.10.2014. Alus sai vaurioita mutta henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija diplomi-insinööri Jaakko Lehtosalo sekä jäseniksi asiantuntijat turvallisuuskoordinaattori Pia Broumand ja merikapteeni Jukka Kallio. Tutkinnan johtajana toimii vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Risto Haimila.

 
Julkaistu 14.10.2014