M2013-06 Ms Amorellan (FIN) karille ajautuminen Ahvenanmaan saaristossa 14.12.2013

27.2.2014 Päätös tutkintaryhmän täydentämisestä M2013-06

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkinnasta annetun lain (525/2011) 13§:n perusteella täydentää tutkinnan M2013-06 tutkintaryhmää.

Tutkintaryhmän jäseneksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija merikapteeni (AMK) Mirva Salokorpi.

16.12.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) perusteella käynnistää tutkinnan roro-matkustaja -alus MS Amorellan (FIN) ajautumisesta karille Ahvenanmaan saaristossa 14.12.2013. Matalikolle ajautumisen seurauksena alus sai vuodon keulan painolastitankkiin. Henkilö- tai lastivahinkoja ei syntynyt.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään tekniikan lisensiaatti Olavi Huuska sekä jäseniksi merikapteeni Sakari Häyrinen ja konepäällikkö Tuomo Lindell. Tutkinnassa merenkulun erityisasiantuntijana toimii merikapteeni Reino Sundell ja aluksen järjestelmien erityisasiantuntijana insinööri (AMK) Hannu Martikainen. Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Risto Haimila.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Risto Haimila
02951 50730

 
Julkaistu 16.12.2013