M2013-05 MS Rionan (FIN) karilleajo Saaristomerellä Kasnäsin länsipuolella 4.12.2013

18.2.2014

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkinnasta annetun lain (525/2011) 13§:n perusteella täydentää tutkinnan M2013-05 tutkintaryhmää.

Tutkintaryhmän jäseneksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija PsM Anna Aspelund.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Risto Haimila p. 02951 50730

4.12.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) sekä tehdyn alustavan tutkinnan perusteella käynnistää tutkinnan MS Rionan (FIN) karilleajosta Saaristomerellä Kasnäsin länsipuolella 4.12.2013. Karilleajo johti aluksen vaurioitumiseen.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Insinööri Hannu Martikainen ja ryhmän jäseneksi meriupseeri evp. Jani Holmberg. Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Risto Haimila.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Risto Haimila p. 02951 50730

 
Julkaistu 4.12.2013