M2013-03 Merimiehen menehtyminen veteen putoamisen seurauksena Vuoksen satamassa 26.11.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) sekä tehdyn alustavan tutkinnan perusteella käynnistää tutkinnan merimiehen menehtymiseen johtaneesta tapahtumasta Vuoksen satamassa 26.11.2013. Merimies joutui veden varaan ja menehtyi irrottaessaan aluksensa kiinnitysköyttä.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään diplomi-insinööri Timo Naskali ja ryhmän jäseneksi filosofian maisteri, teologian maisteri Jukka Seppänen. Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Risto Haimila.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Risto Haimila p. 02951 50730

 
Julkaistu 26.11.2013