M2013-01 ms NORDEP:in tulipalo 27.1.2013 Taivassalon edustalla

29.01.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkinnasta annetun lain (525/2011) 2 §:n ja 13 §:n sekä alustavan tutkinnan perusteella aloittaa turvallisuustutkinnan suomalaisen yhteysaluksen ms NORDEP:in 27.1.2013 Taivassalon edustalla Iniön aukiolla sattuneesta tulipalosta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija tekniikan lisensiaatti Olavi Huuska sekä jäseniksi asiantuntijat konemestari Tuomo Lindell ja merikapteeni Jori Norström. Tutkinnan johtajana toimii vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Martti Heikkilä.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Martti Heikkilä puh. 040 521 9343.

08.02.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkinnasta annetun lain (525/2011) 13 §:n perusteella täydentää tutkinnan M2013-01 tutkintaryhmää.

Tutkintaryhmän jäseneksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija varatuomari Jari Kotimäki.

28.01.2013

Alustava tutkinta yhteysalus NORDEPin tulipalosta 27.1.2013

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt alustavan tutkinnan 27.1.2013 Taivassalon edustalla Iniön aukolla sattuneesta yhteysalus Nordepin tulipalosta. Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Martti Heikkilä.

Tutkintaryhmä nimetään lähipäivinä. Turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Tutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Martti Heikkilä 040 521 9343.

 
Julkaistu 28.1.2013