L2019-A1 Vakava vaaratilanne Tallinnassa 30.1.2019

Turvallisuustutkintalain (525/2011) 12§:n 2 momenttiin viitaten Onnettomuustutkintakeskus päättää nimetä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon sopimus) liitteen 13 sekä EU:n ilmailuonnettomuusasetuksen (EU 996/2010) mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Viron turvallisuustutkintaviranoimaisen (Ohutusjuurdluse Keskus) aloittamaa turvallisuustutkintaa. Vakava vaaratilanne tapahtui Tallinnan lentoasemalla 30.1.2019. Vaaratilanteessa oli osallisena Suomeen rekisteröidyn Nordic Regional Airlines Oy:n käyttämä ATR-72-212A - tyyppinen liikennelentokone OH-ATK.

Valtuutetuksi edustajaksi nimitetään erikoistutkija Tii-Maria Siitonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

 
Julkaistu 18.3.2019