L2018-A4 Vakava lento-onnettomuus Zimbabwessa 23.11.2018

Turvallisuustutkintalain (525/2011) 12 §:n 2 momenttiin viitaten Onnettomuustutkintakeskus päättää nimetä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon sopimus) liitteen 13 sekä EU:n ilmailuonnettomuusasetuksen (EU 996/2010) mukaisesti asiantuntijansa Zimbabwen turvallisuustutkintaviranomaisen (CAAZ, Civil Aviation Authority of Zimbabwe) aloittamaan turvallisuustutkintaan. Vakava lento-onnettomuus tapahtui Zimbabwessa 23.11.2018. Onnettomuudessa kuoli neljä Suomen kansalaista.

Valtuutetuksi edustajaksi nimitetään johtava tutkija Ismo Aaltonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

 
Julkaistu 3.4.2019