L2018-A3 Lento-onnettomuus Tallinnan lentoasemalla 28.2.2018

Viron turvallisuustutkintaviranomainen Ohutusjuurdluse Keskus tutkii Virossa 28.2.2018 tapahtunutta lento-onnettomuutta. Onnettomuudessa oli osallisena Smartlynx Estonia -yhtiön käyttämä Airbus A320-200 -tyyppinen liikennelentokone ES-SAN.

Viron turvallisuustutkintaviranomainen on 16.11.2018 pyytänyt Onnettomuustutkintakeskukselta apua onnettomuuden tutkintaan. Viron turvallisuustutkintaviranomainen on pyytänyt, että Onnettomuustutkintakeskus nimeäisi valtuutetun edustajansa tutkinnan operatiiviseen ryhmään, jonka Viron turvallisuustutkintaviranomainen on koonnut yhdessä Ranskan turvallisuustutkintaviranomaisen asiantuntijoiden kanssa.

EU:n ilmailuonnettomuustutkinta-asetuksen (996/2010) 6 artiklan mukaan jäsenvaltion turvallisuustutkintaviranomainen voi pyytää apua muiden jäsenvaltioiden turvallisuustutkintaviranomaisilta. Jos turvallisuustutkintaviranomainen suostuu pyynnöstä antamaan apua, sitä on mahdollisuuksien mukaan annettava korvauksetta.

Onnettomuustutkintakeskus päättää Viron turvallisuustutkintaviranomaisen pyynnöstä nimetä valtuutetut edustajansa avustamaan Viron turvallisuustutkintaviranomaisen turvallisuustutkintaa. Valtuutetuiksi edustajiksi määrätään johtava tutkija Ismo Aaltonen sekä asiantuntija Heikki Kasurinen.

 
Julkaistu 26.11.2018