L2018-A1 Vakava vaaratilanne Norjassa 21.6.2018

Onnettomuustutkintakeskus on päätöksellään 27.6.2018 päättänyt nimetä kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO Annex 13) mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen (SHT, Statens Havarikommisjon for Transport) aloittamaa turvallisuustutkintaa, joka tutkii Norjassa 21.6.2018 tapahtunutta vakavaa vaaratilannetta.

Vaaratilanteessa oli osallisena Suomeen rekisteröity Heliwest Oy -yhtiön omistama ja käyttämä Hughes 369D -tyyppinen helikopteri (OH-HNX).

Valtuutetuksi edustajaksi määrätään erikoistutkija Tii-Maria Siitonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

 
Julkaistu 27.6.2018