L2017-01 Kannettavan tietokoneen palo liikennelentokoneen matkustamossa 7.3.2017

09.03.2017

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla 7.3.2017 tapahtuneesta kannettavan tietokoneen palosta pysäköidyn liikennelentokoneen matkustamossa. Matkustamohenkilökunta sammutti palon ja evakuoi matkustajat terminaaliin. Vaaratilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä vaurioita lentokoneelle. Lentokone oli Air Berlin -yhtiön operoima Airbus A320.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään liikennelentäjä Jani Holmberg ja jäseniksi erikoistutkija Tii-Maria Siitonen ja purseri Sanna Winberg. Pelastustoimia selvittäväksi erityisasiantuntijaksi nimetään tutkija Heikki Harri. Tutkinnan johtaja on ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

 
Julkaistu 10.3.2017