L2014-02 Lento-onnettomuus Jämijärvellä 20.4.2014

23.5.2014

Onnettomuustutkintakeskus on 25.4.2014 (Dnro 108/5L) päättänyt käynnistää turvalli-suustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Jämijärvellä 20.4.2014 Comp Air 8 -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-XDZ, tapahtuneesta ilmailuonnettomuudesta sekä nimennyt tutkintaryhmän. Tutkintapäätöksessä on todettu, että tutkintaryhmää tullaan myöhemmin vahvistamaan henkilöllä, jolla on laskuvarjohyppäämisen erityisasiantuntemusta.

Onnettomuustutkintakeskus täydentää tutkintaryhmää nimeämällä tutkintaryhmän jäseneksi kapteeni Pekka Martikaisen.

25.4.2014

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustukintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Jämijärvellä 20.4.2014 Comp Air 8 -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan
OH-XDZ, tapahtuneesta ilmailuonnettomuudesta.

Onnettomuudessa 1+10 paikkainen laskuvarjohyppääjien lentokone putosi maahan ja syttyi palamaan. Kahdeksan henkilöä menehtyi ja kolme loukkaantui.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija VTM Kari Ylönen ja jäseniksi ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija Tii-Maria Siitonen sekä Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat koelentoteknikko Jaakko Lajunen ja koelentäjä Timo Kostiainen. Tutkinnan johtaja on ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

Tutkintaryhmää tullaan myöhemmin vahvistamaan henkilöllä, jolla on laskuvarjohyppäämisen erityisasiantuntemusta.

 
Julkaistu 25.4.2014