L2013-03 Kahden henkilön kuolemaan johtanut ultrakevyen lentokoneen onnettomuus Sysmässä 3.5.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Sysmässä 3.5.2013 Cora 200 Arius F -tyyppiselle ultrakevyelle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-U395, tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Onnettomuudessa menehtyi kaksi henkilöä.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Olli Borg ja jäseneksi erityisasiantuntija Timo Kostiainen. Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 02951 50703.

 
Julkaistu 21.5.2013