L2013-02 Vakava vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla 6.2.2013

Onnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla 6.2.2013 tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta, jossa tapahtui porrastusminimin alitus usean eri ilma-aluksen välillä.

Tapahtumien kulku lyhyesti:
Useita liikennelentokoneita oli lähestymässä kiitotietä 04L. Ensimmäisenä laskeutui Norwegian -yhtiön (NAX) lentokone. Toisena jonossa oli Flybe -yhtiön lentokone (FCM) ja kolmantena British Airways (BAW). Lennonjohto käski BAW:n ylösvetoon, koska lentokoneiden välinen porrastusminimi oli alittumassa edellä lentäneeseen FCM:iin nähden. Myös FCM aloitti ylösvedon, koska NAX oli laskeutumisen jälkeen kiitotiellä oletettua kauemmin. Tämän seurauksena ylösvedossa olleiden BAW:n ja FCM:n välinen porrastusminimi alittui selvästi. Samaan aikaan Blue1 -yhtiön lentokone (SAS) suoritti lentoonlähdön samansuuntaiselta kiitotieltä 04R. Tämän seurauksena myös FCM:n ja SAS:n välinen porrastusminimi alittui sivusuunnassa selvästi. Onnettomuustutkintakeskus sai vaaratilanteesta ilmoituksen välittömästi, jonka jälkeen vaaratilanteesta aloitettiin alustava tutkinta. Lentokoneiden välillä ei ollut välitöntä yhteentörmäysvaaraa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Timo Heikkilä ja jäseniksi asiantuntijat Kari Kallio ja Tauno Ylinen.

Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen, jolta saa lisätietoja puh. 050 3737 338.

 
Julkaistu 12.2.2013