C1/2011R Tavarajunien yhteentörmäys Nurmeksessa 2.2.2011

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1885) 5 §:n nojalla käynnistää tutkinnan 2.2.2011 Nurmeksessa tapahtuneesta tavarajunien yhteentörmäyksestä.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrätään erikoistutkija Reijo Mynttinen ja jäseneksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija, psykologian tohtori Mika Hatakka.

 
Julkaistu 10.2.2011