C10/2010L Vakava vaaratilanne matkustajalentokoneen aloittaessa lentoonlähtökiidon rullaustiellä Hong Kongissa 26.11.2010

Onnettomuustutkintakeskus on 1.12.2010 päättänyt nimittää kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) mukaisesti Suomen valtuutetun edustajan osallistumaan Hong Kongin onnettomuustutkintaviranomaisen (The Accident Investigation Division of the Hong Kong Civil Aviation Department, HKCAD) käynnistämään tutkintaan. Tutkinta kohdistuu Hong Kongissa 26.11.2010 tapahtuneeseen vakavaan vaaratilanteeseen, jossa oli osallisena Finnair Oyj:n operoima Airbus A340 lentokone.

Valtuutetuksi edustajaksi nimitetään johtaja Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta sekä hänen avustajikseen johtava tutkija Markus Bergman Onnettomuustutkintakeskuksesta sekä lentoturvallisuus- ja laatujohtaja, kapteeni Antti Aukia Finnair Oyj:stä.

Vakava vaaratilanne tapahtui Hong Kongin kansainvälisellä lentoasemalla, kun aikataulunmukaiselle reittilennolle Hong Kongista Helsinkiin lähdössä ollut Finnair Oyj:n Airbus A340 -tyyppinen matkustajalentokone rekisteritunnukseltaan OH-LQD aloitti lentoonlähtökiidon lennonjohtoselvityksen mukaisen kiitotien viereiseltä, samansuuntaiselta rullaustieltä. Lennonjohto havaitsi tapahtuman ja määräsi ohjaajat keskeyttämään lentoonlähdön. Rullaustiellä ei ollut muuta liikennettä tapahtumahetkellä. Lentoonlähdön keskeytyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä vaurioita lentokoneelle tai ympäristölle. Tapahtuman vuoksi lentoonlähtö viivästyi ja lento saapui Helsinkiin noin 55 minuuttia aikataulustaan myöhässä.

Lisätietoja antavat johtava tutkija Markus Bergman, puh. 050 373 7338 ja johtaja Veli-Pekka Nurmi, puh. 050 543 6066.

 
Julkaistu 1.12.2010