B2/2011M MS AMAZON (BHS) ja kalastusalus FLORENCE (FIN), yhteentörmäys ja kalastusaluksen uppoaminen Suomenlahdella 23.10.2011

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt alustavan tutkinnan perusteella käynnistää turvallisuustutkinnan Bahamaan rekisteröidyn rahtialus MS AMAZON:in ja suomalaisen kalastusalus FLORENCE:n 23.10.2011 Suomenlahdella tapahtuneesta yhteentörmäyksestä. Kalastusalus upposi törmäyksen seurauksena, mutta sen neljän hengen virolainen miehistö pelastettiin.

Tutkintaryhmän puheenjohtajaksi määrätään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija DI Ville Grönvall sekä jäseniksi erikoistutkija, merikapteeni Risto Repo, merikapteeni Juha Sjölund ja DI Timo Naskali.

Tutkinta tehdään yhteistyössä Bahaman ja Viron onnettomuustutkintaviranomaisten kanssa.

Lisätietoja antavat:

Johtava tutkija Martti Heikkilä
p. (09) 1606 7638 / 040 521 9343

Erikoistutkija Risto Repo
p. (09) 1606 7817 / 040 502 8714

 
Julkaistu 26.10.2011