B2/2010Y Tulipalo kerrostalossa Tampereella 22.11.2010

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1985) 5 §:n nojalla käynnistää tutkinnan Tampereella 22.11.2010 syttyneestä kolmen ihmisen kuolemaan johtaneesta kerrostalopalosta.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin palomestari Heikki Harri ja jäseniksi paloinsinööri Kalevi Laakkonen, valmiuspäällikkö Tuomas Pälviä ja palomestari Timo Tähtinen. Tutkintalautakunta voi käyttää asiantuntijoita.

Tutkinnassa keskitytään rakennuksen paloturvallisuuteen, pelastautumisnäkökohtiin ja pelastustoimintaan. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen, eikä syyllisyys-, vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksiin oteta kantaa.

Lisätietoja:
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 050 543 6066
Johtava tutkija Kai Valonen, p.040 500 9992

22.11.2010

Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut kolmen ihmisen kuolemaan johtaneen kerrostalopalon tutkinnan. Tutkintaa tehdään yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Tutkintalautakunta asetetaan mahdollisimman pian.

Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen. Tutkinnan valmistumisen tavoiteaika on yksi vuosi.

Lisätietoja: Tutkintaryhmän vetäjä Heikki Harri 040-3305057

 
Julkaistu 23.11.2010