B1/2011M M/S ANDANTE (GIB), miehistön jäsenen kuolemantapaus Sunilan satamassa Kotkassa 30.9.2011

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt tehdyn alustavan tutkinnan perusteella käynnistää turvallisuustutkinnan Gibraltariin rekisteröidyllä rahtialus M/S ANDANTE:lla Sunilan satamassa Kotkassa 30.9.2011 tapahtuneesta miehistön jäsenen kuolemantapauksesta.

Tutkintaryhmän puheenjohtajaksi määrätään erikoistutkija, merikapteeni Risto Repo ja jäseneksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Juha Sjölund.

Lisätietoja antavat:

Johtava tutkija Martti Heikkilä
p. (09) 1606 7638 / 040 521 9343

Erikoistutkija Risto Repo
p. (09) 1606 7817 / 040 502 8714

 
Julkaistu 15.11.2011