L2016-A1 Segelflygplansolycka i Tyskland 3.5.2016

BFU 16-0486-3X

På Klix flygplats i Tyskland inträffade en flygolycka med ett segelflygplan av modellen PIK-20D den 3 maj 2016. Segelflygplanets pilot dog i olyckan.

Den tyska myndigheten för utredning av flygolyckor (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, BFU) inledde en säkerhetsutredning av olyckan som blev klar den 26 juli 2016. Olycksutredningscentralen har utsett en befullmäktigad representant för att assistera vid utredningen.

L2016-A1 BFU rapport (pdf, 0.61 Mt)

 
Publicerad 21.11.2016