Onnettomuuksien tutkinnan ydin

Julkaistu 15.5.2017

Vuoden 2017 alkupuoli on ollut Onnettomuustutkintakeskukselle mielenkiintoinen. Kevään aikana on ollut viimeistelyvaiheessa 13 hyvin erilaista tutkintaa metrojunien yhteentörmäyksestä Helsinki-Vantaan lento-asemalla sattuneen vakavan vaaratilanteen ja kahden suuren satakuntalaisen teollisuuspalon kautta laivojen vakaviin sähkönjakeluhäiriöihin.

Onnettomuustutkintakeskuksen työn, turvallisuustutkinnan ainoana tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ottamalla opiksi sattuneista vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Onnettomuuksien tutkinnan perusteella synnytetyt turvallisuushavainnot ja –suositukset ovat keskeisiä tuloksia työstämme.

Perinteisten turvallisuussuositusten lisäksi olemme pyrkineet tunnistamaan tutkintatyömme tuloksista isoja trendejä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Viime vuosien tutkinnan perusteella olemme hahmottaneet kolme kokonaisuutta, joita haluamme pitää esillä:

• syrjäytyminen, vanhemmuuden toteutuminen ja näiden vaikutukset onnettomuuksiin
• yhteiskunnan eri toimintojen sähköriippuvuuden kasvu ja kriittisen infrastruktuurin ristikkäisvaikutukset toimivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta
• ulkoistamisten ja verkottumisen kasvun myötä toteutunut suuri tekemisen tavan muutos ja sen turvallisuusvaikutukset infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon

Suomessa on tällä hetkellä työn alla kaksi tärkeää turvallisuuteen vaikuttavaa ylätason linjausta. Sisäministeriössä on valmisteilla sisäisen turvallisuuden strategia ja sen toimenpideohjelma. Ne saataneen valmiiksi kesään mennessä. Valtioneuvostotasolla turvallisuusasioita koordinoiva Turvallisuuskomitea taas valmistelee yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystä. Se julkaistaneen syksyllä 2017. Päivityksen keskeisin tavoite on kuvata hyvin toimiva suomalainen kokonaisturvallisuuden toimintamalli ymmärrettävästi ja siten, että sitä voidaan laajasti soveltaa kaikilla toimialoilla.

Onnettomuustutkintakeskuksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että työmme tuloksia hyödynnetään linjausten valmistelussa. On ollut ilo havaita, että meitä kuunnellaan. Yhteistyömme sekä sisäisen turvallisuuden strategian valmistelijoiden että yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksestä vastaavien kanssa on ollut hyvää.

Kun Onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavat onnettomuudet ammattitaitoisesti ja riippumattomasti sekä julkistaa tutkinnan tulokset, voivat kaikki olla varmoja, että opit tapahtuneesta saadaan turvallisuuden parantamistyöhön. Näin myös varmistetaan, että tapahtumien taustalta ei löydy mitään ääneen lausumatonta hämärää. Siksi turvallisuustutkinta onkin tärkeä osa oikeusvaltion koneistoa. Työllämme on selvästi tarkoitus.

Turvallista kesän odotusta kaikille!

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.